Volunteers planting an olive sapling

Om Faz3a

Vilka vi är

Faz3a (فزعة, uttalas faz'a) är ett arabiskt vardagsuttryck som betyder “förstärkning” och att komma till undsättning, och avser en lång palestinsk tradition med att mobilisera för att rädda samhällen som står inför yttre hot.

Samtidigt som folkmordet pågår i Gaza, upplever palestinierna på Västbanken en historisk ökning av våldsamma attacker och misshandel utförd av både israeliska bosättare och den israeliska armén, ofta i samarbete. Faz3a-kampanjen är ett palestinsk-ledd initiativ för att organisera och svara på det akuta behovet av ett internationellt civilt skydd från israeliskt våld - på plats och under rådande omständigheter. Kampanjen är baserad på ett brett stöd i det palestinska civilsamhället på Västbanken, från hela det politiska spektrumet.

Vårt uppdrag

  • Att bygga ett starkt internationellt solidaritetsnätverk med stark kapacitet för handling och effektivitet.
  • Att mobilisera en ett stort antal internationella personer på plats, som med palestinskt vägledning fungerar som ett direkt skydd för palestinier.
  • Att bygga, återupprätta och stärka palestinsk kapacitet för sumud (ståndaktighet/ att hålla fast vid marken) och för att återta palestinskt land som förlorats på grund av israeliskt våld.

Struktur

Kampanjen organiseras av en opartisk koalition av erfarna palestinska aktivister, ungdomsaktivister, studenter och fler från hela Västbanken på nationell nivå, och har lokala koordineringsgrupper där skyddsarbetet utförs. Den bygger på tidigare erfarenheter av organisering och mobilisering, samtidigt som den hittar nya sätt att möta det snabbt ökande, ostraffade israeliska våldet. Våldet, som utförs med fullständig straffrihet, har blivit en viktig del i Israels politik för bosättarkolonialism, och är ett allvarligt hot för palestinska lokalsamhällen. Sedan 7 oktober har sådant våld orsakat flera dödsfall och etnisk rensning av minst 18 palestinska samhällen på Västbanken.

Faz3a är baserad på insikten om att under nuvarande förhållanden behöver palestinier ett externt internationellt skydd, och att det internationella civilsamhället har som uppgift att agera. Faz3a är inte en välgörenhetsorganisation. Vår kampanj bygger på en förståelse av att mobilisering - både palestinsk och internationell - är helt avgörande i nuläget.

Bli en del av Faz3a i Palestina

Det är viktigare än någonsin med internationell solidaritet på plats för att palestinier på Västbanken ska ha möjlighet att möta israelisk våld. Bli en del av Faz3a i Palestina!